Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Studium

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská je mototypní polyfunkční škola profilovaná do oblasti obecné i speciální potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin (fyzikálně chemické, mikrobiologické i senzorické).

Součástí studijních plánů maturitního studia, vyššího odborného studia i bakalářekého studia (je realizováno společně s Fakultou technologockou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně), jsou nejen předměty všeobecného přírodovědného charakteru (např. matematika nebo obecná chemie), ale také předměty specifické jako jsou analytická chemie, mikrobiologie nebo potravinářská technologie. Nedílnou součástí jsou i různé formy praxe a to jak v průběho školního roku, tak i praxe individuální v jeho závěru nebo o prázdninách.

Teoretické znalosti a získané praktické dovednosti v různých formách laboratoří, cvičení nebo praxích umožňují absolventům získat uplatnění při výrobě a kontrole potravin, v oblasti marketingu, státních i privátních laboratořích chemických, mikrobiologických nebo v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

 Možnosti studia:

  • maturitní studium - výstupní certifikát "maturitní vysvědčení" - čtyřleté denní nebo pětileté dálkové studium je zakončeno  maturitní zkouškou zahnující "státní část" (povinný čeký jazyk a volitelné matematika nebo cizí jazyk) a "profilovou část" (profilující povinný a volitelný odborný předmět doplněný praktickou zkouškou),
  • vyšší odborné studium - výstupní certifikát "osvědčení o státní závěrečné zkoušce" s přiznáním titulu DiS. (diplomovaný specialista) - tříleté denní nebo čtyřleté kombinované studium je zakončeno "absolutoriem" (závěrečnou zkouškou zahrnující odborný předmět, cizí jazyk a obhajobu závěrečné práce),
  • bakalářské studium - výstupní certifikát "osvědčení o státní závěrečné zkoušce" s přiznáním titulu Bc. (bakalář), s možností pokračovat v magisterských oborech na FT UTB ve Zlíně. Tříleté prezenční i  tříleté kombinované bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.