Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

 • 12. a 13. 10. 2018
 • 9. a 10. 11. 2018
 • 7. a 8. 12. 2018
 • 11. a 12. 1. 2019
 • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Vyšší odborné studium

Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži vznikla jako nová součást Střední průmyslové školy mlékárenské v roce 1996 na základě projektu schváleného MŠMT ČR. Původní vzdělávací program 29-31-N/ ...  se zaměřením 29-31-N/003 „Analýza potravin", 29-31-N/004 „Technologie a hygiena potravin" a 29-31-N/004 „Zpracování mléka" byly v roce 2010  programy vyššího odborného vzdělávání reakreditovány a nově zařazeny pod obor 29-41-N/... "Potravinářství" jako specializace 29-41-N/02 „Analýza potravin", 29-41-N/03 „Technologie a hygiena potravin" a 29-41-N/04 „Zpracování mléka". Studium je tříleté (denní) nebo čtyřleté (kombinované) zakončené absolutoriem, které zahrnuje zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a obhajobu závěrečné absolventské práce, která většinou vychází z potřeb praxe.

PROFIL ABSOLVENTA

Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují v tříleté denní nebo čtyřleté  kombinované formě vzdělávání odborníky pro technické, technicko-hospodářské, technologické a kontrolní funkce pro výrobní podniky potravinářského průmyslu, provozy hromadného stravování, obchodní organizace a státní správu (laboratoře státního dozoru potravin).Vyšší odborné vzdělání poskytuje studentovi, oproti běžnému středoškolskému vzdělávání po stránce obsahu i rozsahu, vzdělání na kvalitativně vyšší úrovni. Svým důrazem na praktickou stránku vzdělávání je rozdílné i od vysokoškolského teoreticky a vědecky zaměřeného vzdělávání.

Během vzdělávání se absolvent naučí získávat, třídit a kriticky hodnotit získané údaje a na základě znalostí těchto údajů posoudit buď nutnost technologického opatření při výrobě a zpracování potravin, nebo posoudit parametry finálních výrobků a z těchto podkladů deklarovat jakost potraviny. K odbornému technologickému, biologickému, mikrobiologickému, anatomickému nebo analytickému vzdělání synteticky patří i znalosti v oblasti ICT, marketingu potravin, zbožíznalství a obchodního práva, což otevírá další možnosti uplatnění.

Pro výkon budoucího náročného povolání bude mít absolvent následující vlastnosti:

 • samostatné myšlení, pohotové a správné rozhodování na základě získaných informací,
 • aplikování získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností v každodenní práci,
 •  samostatné práce na svěřeném úkolu i práce v týmu spolupracovníků,
 •  vypěstovaný kladný vztah k používané technice, včetně techniky výpočetní,
 •  práce s odbornou literaturou a potřeby celoživotního sebevzdělávání.

Odborná složka profilu je směřována k získání kompetencí – schopností aplikovat vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi po krátké době praxe uplatnit se při všech činnostech výroby a kontroly potravin. K tomuto cíli vede vzdělávání odborných předmětů doplněné vhodně zvolenou praxí.

UPLATNĚNÍ

Absolvent zvoleného vzdělávacího programu je připraven po absolvování nástupní praxe vykonávat práce ve vyšších řídících funkcích a rozhodovacích pozicích v oblasti přípravy potravinářských surovin, vývoje nových výrobků, a výroby a kontroly potravin. Uplatnění však nalezne ve funkcích, které vyžadují vysoký stupeň odbornosti a samostatnosti přímo ve výrobě potravin nebo jejich kontrole – vstupní kontrole surovin, mezioperační kontrole během technologického zpracování a výstupní kontrole finálních produktů.Díky rozsahu výuky v laboratořích analytické chemie a mikrobiologie může absolvent najít uplatnění i v laboratořích potravinářských závodů nebo při chemické, mikrobiologické a senzorické kontrole potravin (např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Absolvent se velmi dobře uplatní i v jiných oborech v oblasti ekonomické a v oblasti obchodní činnosti, v oblasti životního prostředí, zemědělské prvovýroby a v neposlední řadě i v oblasti hromadného stravování a ostatních  služeb.

Absolvent musí pro výkon svého povolání dle katalogu ISTP zvládnout tyto činnosti:

 • zajišťování a organizování technologické přípravy potravinářské a krmivářské výroby,
 • řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitějších výrobních procesů,
 • navrhování kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • organizace ověřování nových postupů,
 • spolupráce na realizaci technologických změn,
 • organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků,
 • spolupráce na řešení výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy,
 • spolupráce při provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů výzkumu,
 • aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových postupů a metod,
 • vedení příslušné dokumentace.

 

Reklamí spot se studijní nabídkou si můžete přehrát zde (*.mp3 1,2 MB).