Nepřehlédněte

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. a 14.října, 10. a 11. listopadu, 8. a 9. prosince, 12. a 13. ledna 2018, 9. a 10. února, vždy v pátek od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Prohlídku školy, laboratoří a školního poloprovozu je možné realizovat kdykoliv po předběžné dohodě. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Časopis

popis

V roce 2009 ve škole vznikla redakční rada, ktará se pustila, za vydatného přispění absolventky FSV UK Praha Mgr. Soni Pyšňakové, do tvorby školního časopisu "FRESH MILK".

Díky obětavosti Kamily Bunčové (dnes již absolventky školy) se postupně z původně zamýšlené recese stal projekt, který určitě v životě školy hraje důležitou roli.

V současné době je editorkou a hnací silou redakční rady Ing. Iveta Havlíková.

Časopis vychází zpravidla čtvrtletně a zachycuje momenty ze studentského života, reportáže ze školních akcí, kvízy, rubriky o muzice a mnoho dalšího. Původní členové redakční rady již studim na škole ukončili. Své zkušenosti, ale hlavně snahu dělat něco pro jiné, předali úspěšně dál. Také proto se školní časopis neustále kvalitativně posouvá, o čemž svědčí i solidní hodnocení v rámcí konkurence (v roce 2014 2. místo v kraji ). Ve školním roce 2015/2016 se časopis "Fresh Milk" stal nejlepším středoškolským časopisem Zlínského kraje.

Čísla školního časopisu  "Fresh milk" vydaná ve školním roce 2014/2015  a 2015/2016 naleznete zde: FM16 (*.pdf 3 MB),  FM17 (*.pdf 3 MB),  FM 18 (*.pdf 3MB), FM 19 (*.pdf 2 MB), FM_20 (*.pdf 3,2 MB), FM_21 (*.pdf 2,2 MB) a FM 22 (*.pdf 1,9 MB).