Nepřehlédněte

Zápisové lístky ve 2. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat na sekretariátu školy od vyhlášení výsledků 19. 5. 2017 po dobu 10 pracovních dnů (do 2. 6. 2017) v době od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/01 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Výstavba odstavné plochy" s předpokládanou cenou 360 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Časopis

popis

V roce 2009 ve škole vznikla redakční rada, ktará se pustila, za vydatného přispění absolventky FSV UK Praha Mgr. Soni Pyšňakové, do tvorby školního časopisu "FRESH MILK".

Díky obětavosti Kamily Bunčové (dnes již absolventky školy) se postupně z původně zamýšlené recese stal projekt, který určitě v životě školy hraje důležitou roli.

V současné době je editorkou a hnací silou redakční rady Ing. Iveta Havlíková.

Časopis vychází zpravidla čtvrtletně a zachycuje momenty ze studentského života, reportáže ze školních akcí, kvízy, rubriky o muzice a mnoho dalšího. Původní členové redakční rady již studim na škole ukončili. Své zkušenosti, ale hlavně snahu dělat něco pro jiné, předali úspěšně dál. Také proto se školní časopis neustále kvalitativně posouvá, o čemž svědčí i solidní hodnocení v rámcí konkurence (v roce 2014 2. místo v kraji ). Ve školním roce 2015/2016 se časopis "Fresh Milk" stal nejlepším středoškolským časopisem Zlínského kraje.

Čísla školního časopisu  "Fresh milk" vydaná ve školním roce 2014/2015  a 2015/2016 naleznete zde: FM16 (*.pdf 3 MB),  FM17 (*.pdf 3 MB),  FM 18 (*.pdf 3MB), FM 19 (*.pdf 2 MB), FM_20 (*.pdf 3,2 MB), FM_21 (*.pdf 2,2 MB) a FM 22 (*.pdf 1,9 MB).