Nepřehlédněte

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. a 14.října, 10. a 11. listopadu, 8. a 9. prosince, 12. a 13. ledna 2018, 9. a 10. února, vždy v pátek od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Prohlídku školy, laboratoří a školního poloprovozu je možné realizovat kdykoliv po předběžné dohodě. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Přijímací řízení 2017

Ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních studijních oborů 29-42-M/01 „Analýza potravin“ a 29-41-M/01 „Technologie potravin“ (denní čtyřleté studium), že v souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou uchazeči v rámci přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 absolvovat jednotné přijímací testy CERMAT. Tyto testy musí absolvovat i uchazeči o studium jiných forem maturitního studia.

 

V rámci přijímacího řízení 2017/2018 do maturitních oborů SPŠM budou uchazeči o studium absolvovat jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky ve dnech:

 • 1. kolo 1. termín 12. 4. 2017 (náhradní termín 11. 5. 2017)
 • 1. kolo 2. termín 19. 4. 2017 (náhradní termín 12. 5. 2017)

 

Pořadí uchazečů o studium  bude stanoveno podle těchto kritérií:

 • výsledků vzdělávání na základní škole odkud se hlásí - 40 %
 • výsledků centrálně zadávaných jednotných testů (CERMAT) z českého jazyka a matematiky - 60%

 

 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

 

Počet přijímaných žáků : 1 třída.

 

Postup při podávání přihlášek a doplňující informace:

 • přihlášku je nutné vyplnit na novém tiskopisu - ke stažení zde
 • vzor vyplnění přihlášky naleznete zde
 • přihlášku je nutně odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. března 2017
 • přihláška ke studiu je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce
 • součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (podle přílohy č. 2 nařízení vlády 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, je předpokladem přijetí uchazeče   ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání)
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • žádost o prominutí zkoušky z CJL – pro cizince

 

Naše škola bude organizovat přípravné kurzy pro přijímací testy na střední školy v termínech leden - duben 2017 (25. 1.,1. 2.,8. 2.,22. 2.,1. 3., 8. 3.,15. 3.,22. 3., 29. 3., a 5. 4.2017), vždy od 14.20 do 16.00 hodin v učebně U1. Do kurzů je možné se přihlásit i tehdy, pokud nebudete podávat přihlášku na naši školu. Podrobnosti získáte na: Pospisil@vospaspsm.cz.

 

Užitečné odkazy: