Nepřehlédněte

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. a 14.října, 10. a 11. listopadu, 8. a 9. prosince, 12. a 13. ledna 2018, 9. a 10. února, vždy v pátek od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Prohlídku školy, laboratoří a školního poloprovozu je možné realizovat kdykoliv po předběžné dohodě. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Možnosti uplatnění

Absolvování maturitních oborů "Analýza potravin" nebo "Technologie potravin" díky získaným kompetencím - širokým teoretickým základům mnoha přírodovědných disciplin a praktickým dovednostem v laboratořích a různých formách praxe, umožňují najít uplatnění především v potravinářství ve všech fázích výroby a kontroly bezpečných potravin. Absolventi najdou uplatnění i při tvorbě a ochraně životního prostředí a v oblastech jako je marketing potravin, hromadné stravování nebo veřejné služby. Značná část absolventů pokračuje ve studiu na naší vyšší odborné škole nebo vysokých školách obdobného zaměření (UTB ve Zlíně, VŠCHT Praha, Mendlova univerzita v Brně...).

Příklady a možnosti uplatnění naleznete v přiloženém dokumentu  zde (*.pdf 7 MB).