Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem na našem DOD.

Poznejte taje analýzy potravin nebo zpracování mléka. Naučte se udělat vlastní sýr. Poznejte krev savců.

Přijměte pozvánku na den otevřených dveří:

  • 9.2., 12 - 16
  • 10.2., 8 - 12


Těšíme se na vás

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že  nebyla naplněna plánovaná kapacita maturitních oborů naší školy, vyhlašuje ředitelství školy třetí kolo přijímacího řízení.V tomto kole se již nebudou konat jednotné přijímací testy společnosti CERMAT. O přijetí rozhodují především výsledky předchozího studia na ZŠ (kritéria hodnocení tohoto studia naleznete zde, v části  I. Hodnocení předchozího vzdělávání).

Termín doručení přihlášek pro 3. kolo - do 2. 6. 2017 (přihláška musí být na předepsaném tiskopise včetně potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu v zápatí přihlášky - podle přílohy č. 2 nařízení vlády 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání; to znamená omezení 9a - citlivost na alergizující látky při praktickém výcviku, 22 - závažné poruchy vidění nebo barvocitu a 26 - nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu).

Termín konání 3. kola přijímacího řízení 5. 6. 2017.

Počet přijímaných uchazečů:     

  • obor 29-42-M/01  ANALÝZA POTRAVIN - 5
  • obor 29-41-M/01  TECHNOLOGIE POTRAVIN - 3

 

NABÍDKA STUDIA

pro 3. kolo přijímacího řízení

 

Vážení rodiče, vážení uchazeči o studium,

vzhledem k tomu, že máme ještě několik volných míst pro školní rok 2017/2018, chceme vás informovat o tom, že vypisujeme třetí kolo přijímacího řízení. Bez přijímacích testů!

Nabízíme alternativní možnost přírodovědného studia na VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž, které je zaměřeno na širokou oblast potravinářství s možností specifického zaměření do oblasti technologie nebo analýzy potravin. Tím jsme ojedinělí v celé ČR.

Co u nás můžete studovat? Nenechte se zmást názvem. Nejsme zemědělská škola. Studium u nás je zejména o zajímavé práci v laboratořích. Nabízíme obory „Analýza potravin“ a „Technologie potravin“, jejichž základ tvoří předměty technologické (technologie obecná, technologie potravin), chemické (chemie potravin, analytická, instrumentální) a biologické (mikrobiologie, biochemie). Samozřejmostí je volba angličtiny nebo němčiny.

Zásadní podíl výuky je věnován získávání praktických dovedností nejen ve školních laboratořích a školním „poloprovozu“ (to jsou naše vlastní výrobní prostory, kde se naučíte výrobě řady produktů), ale i absolvováním praxí v moderních laboratořích a potravinářských závodech napříč  celou ČR.

Absolvování školy dává možnost uplatnění napříč celým potravinářstvím od přípravy surovin, přes vývoj nových výrobků, výrobu potravin, marketing až po kontrolu potravinářských výrobků. Naši absolventi jsou velmi žádáni nejen v laboratořích výrobních závodů nebo státních institucí hygienického a veterinárního dozoru, ale skvěle se uplatňují i v obchodu, životním prostředí, ostatních službách, ale i v podnikání.

A můžete u nás pokračovat i po maturitě. Nabízíme prakticky zaměřené vyšší odborné studium nebo teoretičtěji zaměřený bakalářský program společně akreditovaný s UTB ve Zlíně s navazujícím studiem magisterským.

        

      

Více podrobností získáte:

  • můžete nás navštívit kdykoliv po telefonické domluvě,
  • můžete se obrátit i přímo na nás: Ing. Milan Zeman, ředitel, GSM: 724020240, zeman@vospaspsm.cz

                                                              Ing. Mgr. Michal Pospíšil, zástupce ředitele, GSM: 724205316, pospisil@vospaspsm.cz