Nepřehlédněte

Zápisové lístky ve 2. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat na sekretariátu školy od vyhlášení výsledků 19. 5. 2017 po dobu 10 pracovních dnů (do 2. 6. 2017) v době od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/01 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Výstavba odstavné plochy" s předpokládanou cenou 360 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

MATURITA 2017

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PROFILOVÉ ČÁSTI MATURIT 2017 naleznete zde (*.pdf 430 kB).

 

MATURITNÍ OKRUHY:

 • Společné pro oba obory
 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický jazyk
 • Pro obor 29-42-M/01 Analýza potravin
 1. Analytická chemie
 2. Chemie potravin
 3. Biologie a mikrobiologie
 4. Technologie potravin
 5. Praktická maturita
 • Pro obor 29-41-M/01 Technologie potravin
 1. Analýza mléka
 2. Mikrobiologie mléka
 3. Technologie mléka
 4. Stroje a zařízení
 5. Praktická maturita

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

CERMAT:

MŠMT ČR:

 • informace o maturitním modelu 2017 naleznate zde.