Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

 • 12. a 13. 10. 2018
 • 9. a 10. 11. 2018
 • 7. a 8. 12. 2018
 • 11. a 12. 1. 2019
 • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Povinné informace

Název školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Sídlo školy: Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž

Kontaktní údaje: tel., fax: 573 334 936, e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz, www stránky: www.vospaspsm.cz

ID datové schránky: jzh2yg

Bankovní spojení: KB Kroměříž, č.ú. 8323630257/0100

Charakteristika školy: střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin

 • poskytuje střední odborné studium (maturita)
 • vyšší odborné studium (absolutorium s přiznáním titulu diplomovaný specialista "DiS.")
 • bakalářské studium (společně s FT UTB ve Zlíně, přiznání titulu "Bc.")

 Kapacita školy:

 • SOŠ   230 žáků
 • VOŠ   190 studentů

Právní forma školy: příspěvková organizace, IČ: 47 93 59 36, DIČ: CZ 47 93 59 36, neplátci daně, IZO školy: 102531021

Zřizovatel školy: Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70 89 13 20

Statutární orgán školy: Mgr. Ing. Michal Pospíšil

Zástupce stat. orgánu školy: Ing. Zita Bastlová,DiS.

Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Tovaryšová

Školní metodička prevence: Mgr. Jiřina Zbořilová

Metdička EVVO: Ing. Zdena Foltýnová

Hospodářka školy: Eva Potočná, DiS.

Rada školy:

 • ustanovena dne 15. 1. 2018
 • předseda: Ing. Mgr. Michal Pospíšil
 • členové: Ing. Bc. Eva Badinková, Barbora Škrabalová

Občanská sdružení: nejsou ustanovena

Zřízení a zařazení školy: uvedena do provozu 1902, zařazení do sítě škol 1995

Domov mládeže: vlastní škola nemá, žáci a studenti jsou ubytováni v domovech mládeže:

 • DM Štěchovice 1315 (Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž)
 • DM Pavlákova 3942, DM Na Lindovce 1463 (Střední škola hotelová a služeb Kroměříž)