Nepřehlédněte

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. a 14.října, 10. a 11. listopadu, 8. a 9. prosince, 12. a 13. ledna 2018, 9. a 10. února, vždy v pátek od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Prohlídku školy, laboratoří a školního poloprovozu je možné realizovat kdykoliv po předběžné dohodě. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Povinné informace

Název školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Sídlo školy: Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž

Kontaktní údaje: tel., fax: 573 334 936, e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz, www stránky: www.vospaspsm.cz

ID datové schránky: jzh2yg

Charakteristika školy: střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin

  • poskytuje střední odborné studium (maturita)
  • vyšší odborné studium (absolutorium s přiznáním titulu diplomovaný specialista "DiS.")
  • bakalářské studium (společně s FT UTB ve Zlíně, přiznání titulu "Bc.")

 Kapacita školy:

  • SOŠ   230 žáků
  • VOŠ   190 studentů

Právní forma školy: příspěvková organizace, IČ: 47 93 59 36, DIČ: CZ 47 93 59 36, neplátci daně, IZO školy: 102531021

Zřizovatel školy: Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70 89 13 20

Statutární orgán školy: Ing. Milan Zeman

Zástupce stat. orgánu školy: Mgr.Ing. Michal Pospíšil

Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Tovaryšová

Školní metodička prevence: Mgr. Jiřina Zbořilová

Hospodářka školy: Eva Potočná, DiS.

Rada školy:

  • ustanovena dne 10. 2. 2015
  • předseda: Ing. Mgr. Michal Pospíšil
  • členové: PhDr. Stanislav Minařík, Ing. Zdeňka Foltýnová

Občanská sdružení: nejsou ustanovena

Zřízení a zařazení školy: uvedena do provozu 1902, zařazení do sítě škol 1995

Domov mládeže: vlastní škola nemá, žáci a studenti jsou ubytováni v domovech mládeže:

  • DM Štěchovice 1315 (Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž)
  • DM Pavlákova 3942, DM Na Lindovce 1463 (Střední škola hotelová a služeb Kroměříž)