Nepřehlédněte

Zápisové lístky ve 2. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat na sekretariátu školy od vyhlášení výsledků 19. 5. 2017 po dobu 10 pracovních dnů (do 2. 6. 2017) v době od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/01 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Výstavba odstavné plochy" s předpokládanou cenou 360 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Přijímací řízení 2017

 

Kompletní kritéria pro přijímání uchazečů v denní i kombinované formě vyššího odborného studia naleznete zde (*.pdf  800 kB).

 

Obecné podmínky přijetí ke studiu:

  • úspěšné absolvování maturitního studia,
  • podání přihlášky ke studiu v termínu do 31. května (1. kolo) nebo do 31. července (2. kolo),  
  • přihláška musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu,
  • přijímací řízení je ukončeno nejpozději 31.října 2017,
  • před zahájením studia je nutné si opatřit "Zdravotní průkaz" (Průkaz pracovníka potravinářství).

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde: Přihláška VOŠ (*.pdf  30 kB) .