Nepřehlédněte

Zápisové lístky ve 2. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat na sekretariátu školy od vyhlášení výsledků 19. 5. 2017 po dobu 10 pracovních dnů (do 2. 6. 2017) v době od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/01 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Výstavba odstavné plochy" s předpokládanou cenou 360 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Přehled oborů VOŠ

Učební plány jednotlivých oborů a forem studia neleznete a způsob klasifikace:

  • Analýza potravin

         - tříletá denní forma (*.pdf 300 kB)

         - čtyřletá  kombinovaná forma (*.pdf 200 kB)

  • Technologie a hygiena potravin

         - tříletá denní forma (*.pdf 300 kB)

         - čtyřletá  kombinovaná forma (*.pdf 200 kB)

  • Zpracování mléka

         - tříletá denní forma (*.pdf 300 kB)

         - čtyřletá  kombinovaná forma (*.pdf 200 kB)

 

Letáček s nabídkou vyššího odborného studia je k nahlédnutí zde (*.pdf 800 kB).