Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Profesní kvalifikace "Mlékař" a "Sýrař"

 

Pro uchazeče o získání profesní kvalifikace

29-36-H „Mlékař“ a 29-37-H „Sýrař“

 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí.

Zákon nově pohlíží na jednotlivá povolání (úplné profesní kvalifikace) které dělí na tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace je část úplné profesní kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Všechny kvalifikace budou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací.

Ke každé profesní kvalifikaci je vytvořen kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno, co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud má někdo zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, osloví autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Pokud splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

 

Naše škola, po úspěšném ověřování dílčích profesních kvalifikací 29-36-H „Mlékař“ a 29-37-H „Sýrař“ v rámci projektu UNIV3 „Podpora procesů vzdělávání“, získala autorizaci Ministerstva zemědělství ČR.  Na jejím základě je oprávněna realizovat zkoušky ověřující dosažení odborné způsobilosti a je také oprávněna vydávat Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Zkoušky probíhají podle hodnotících kritérií zveřejněných Národní soustavu kvalifikací.

 

Seznam profesních kvalifikací příslušných k udělování autorizací Ministerstvo zemědělství naleznete zde.

 

Podrobné informace o kvalifikačním standardu, hodnotícím standardu, autorizovaných osobách a další pro profesní kvalifikaci 29-36-H „Mlékař“ naleznete zde.

 

Podrobné informace o kvalifikačním standardu, hodnotícím standardu, autorizovaných osobách a další pro profesní kvalifikaci 29-37-H „Sýrař“ naleznete zde.

 

Informace o zkouškách ověřující dosažení odborné způsobilosti a také o možnostech absolvování kurzů Vám poskytne:

               Mgr. Ing. Michal Pospíšil, zástupce ředitele školy

               GSM: 724205316, e-mail: pospisil@vospaspsm.cz

 

Záznam průběhu pilotního ověřování profesní kvalifikace 29-37-H „Sýrař“ naleznete zde: Sýrař.