Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

 • 12. a 13. 10. 2018
 • 9. a 10. 11. 2018
 • 7. a 8. 12. 2018
 • 11. a 12. 1. 2019
 • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Přijímací řízení 2019

Ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních studijních oborů 29-42-M/01 „Analýza potravin“ a 29-41-M/01 „Technologie potravin“ (denní čtyřleté studium), že v souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou uchazeči v rámci přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019 absolvovat jednotné přijímací testy CERMAT. Tyto testy musí absolvovat i uchazeči o studium jiných forem maturitního studia.

 

V rámci přijímacího řízení 2019/2020 do maturitních oborů SPŠM budou uchazeči o studium absolvovat jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky ve dnech:

 • 1. kolo 1. termín 12. 4. 2019 (náhradní termín 13. 5. 2019)
 • 1. kolo 2. termín 15. 4. 2019 (náhradní termín 14. 5. 2019)

 

Pořadí uchazečů o studium  bude stanoveno podle těchto kritérií:

 • výsledků vzdělávání na základní škole odkud se hlásí 
 • výsledků centrálně zadávaných jednotných testů (CERMAT) z českého jazyka a matematiky 

 

 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 naleznete zde (*.pdf 790 kB).

 

Počet přijímaných žáků : 1 třída.

 

Postup při podávání přihlášek a doplňující informace:

 • přihlášku je nutné vyplnit na novém tiskopisu - ke stažení zde
 • vzor vyplnění přihlášky naleznete zde
 • přihlášku je nutně odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. března 2019
 • přihláška ke studiu je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce
 • v zápatí přihlášky v okenku lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (podle přílohy č. 2 nařízení vlády 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání; 9a - citlivost na alergizující látky při praktickém výcviku, 22 - závažné poruchy vidění nebo barvocitu a 26 - nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu)
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • žádost o prominutí zkoušky z CJL – pro cizince

 

 

 

Užitečné odkazy: