Nepřehlédněte

Zápisové lístky ve 2. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat na sekretariátu školy od vyhlášení výsledků 19. 5. 2017 po dobu 10 pracovních dnů (do 2. 6. 2017) v době od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/01 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Výstavba odstavné plochy" s předpokládanou cenou 360 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Možnosti uplatnění

Absolvování maturitních oborů "Analýza potravin" nebo "Technologie potravin" díky získaným kompetencím - širokým teoretickým základům mnoha přírodovědných disciplin a praktickým dovednostem v laboratořích a různých formách praxe, umožňují najít uplatnění především v potravinářství ve všech fázích výroby a kontroly bezpečných potravin. Absolventi najdou uplatnění i při tvorbě a ochraně životního prostředí a v oblastech jako je marketing potravin, hromadné stravování nebo veřejné služby. Značná část absolventů pokračuje ve studiu na naší vyšší odborné škole nebo vysokých školách obdobného zaměření (UTB ve Zlíně, VŠCHT Praha, Mendlova univerzita v Brně...).

Příklady a možnosti uplatnění naleznete v přiloženém dokumentu  zde (*.pdf 7 MB).