Nepřehlédněte

Zápisové lístky ve 2. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat na sekretariátu školy od vyhlášení výsledků 19. 5. 2017 po dobu 10 pracovních dnů (do 2. 6. 2017) v době od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/01 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Výstavba odstavné plochy" s předpokládanou cenou 360 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Přijímací řízení 2017/2018

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje uchazeče o studium, že přihlášky do studijního programu Chemie a technologie potravin se zaměřením Technologie mléka a mléčných výrobků  lze podávat od 2.1. 2017.

Zde naleznete základní informace k podávání přihlášek a informace o průběhu studia.