Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Projekt Erasmus + a stáž našich studentů ve Velké Británii

24. 3. 2015 - Mgr. Soňa Pyšňaková

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž získala v loňském roce v rámci programu ERASMUS+ grant pro realizaci svého projektu „Laboratorní a mlékárenská praxe studentů, absolventů a pracovníků VOŠP a SPŠM Kroměříž ve Spojeném království".

 

 

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž získala v loňském roce v rámci programu ERASMUS+ grant pro realizaci svého projektu „Laboratorní a mlékárenská praxe studentů, absolventů a pracovníků VOŠP a SPŠM Kroměříž ve Spojeném království".
Projekt vznikl na základě výborných zkušeností s předchozím programem Leonardo da Vinci (individuální dvouměsíční stáže studentů na mléčných a sýrařských farmách v Nizozemsku) a na základě potřeby nabízet nadále nejen studentům, ale i absolventům a zaměstnancům školy kvalitní zahraniční praxi.
Jedná se o dvouletý projekt, jehož cílem je posílit odborné a jazykové kompetence studentů a vyučujících maturitních oborů analýza a technologie potravin a oboru technologie a hygiena potravin vyššího odborného studia. Stážisté se seznámí s běžnou laboratorní, potravinářskou a mlékárenskou praxí v podobně zaměřené vzdělávací organizaci Reaseheath College ve Velké Británii. Zmíněná univerzita leží ve městě Nantwich jižně od Manchesteru a Liverpoolu. Projektu se účastní 20 stážistů z řad studentů, absolventů a zaměstnanců naší střední a vyšší odborné školy.

13 studentů SOŠ a jeden vyučující odjelo na 14denní stáž 8. března letošního roku, 5 absolventů SOŠ a studentů VOŠ a 1 vyučující odborných předmětů odjedou na 3týdenní stáž v červenci.

Program březnové stáže zahrnoval seznámení se s náplní a výukou obdobně zaměřených oborů, a to v podobě teoretických lekcí v angličtině a praktické výuky v nově vybudovaném univerzitním Food Centru. Zde si studenti vyzkoušeli např. technologii výroby čerstvých sýrů, másla, proces pasterizace mléka, dále výrobu cukrovinek a pečiva. V laboratořích měli stážisté příležitost provést běžné mikrobiologické analýzy uplatňované při kontrole a hygieně potravin. Součástí programu byla také návštěva továrny Cadbury's v Birminghamu, největšího současného výrobce cukrovinek na světě.

Spolupráci s Reaseheath College bychom rádi rozvíjeli i po skončení projektu, proto odjíždí v období letošních letních prázdnin 10 vyučujících školy na 14denní intenzivní jazykový kurz do Skotska a do Exeteru v hrabství Devon. Tyto zaměstnanecké stáže jsou také podpořeny programem Erasmus+ (projekt „Posílení jazykových a jazykově-metodologických kompetencí pedagogů a zaměstnanců VOŠP a SPŠM Kroměříž").

Stáž byla zajištěna zprostředkující organizací Global Agri Food Summer School Limited (GAFSSL, www.ukdairysummerschool.com) <http://www.ukdairysummerschool.com/>, která poskytuje konzultace a školení v oblasti potravinářství a zemědělství ve Velké Británii pro zájemce z celého světa.

Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali také sponzorům našeho projektu, společnostem:
Moravia Řetězy s.r.o. (český výrobce řetězů a dodavatel produktů pro převod pohonu), BARINKA.net (profesionální vývoj zakázkového software),
Mlékárně Kromilk, a.s. (tradiční výrobce čerstvých, polotvrdých, krémových a smetanových sýrů),Krodos Bus a.s.
Komlex Trading, spol s r.o. (dodavatel potravinářských produktů v ČR i zahraničí. Poděkování za právní služby patří JUDr. Soni Pospíšilové


Mgr. Soňa Pyšňaková, projektová manažerka VOŠP a SPŠM Kroměříž

"Tento projekt je/byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikace/sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace/sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím/jeho obsahem."