Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Kurz Sýrař (29-037-H).

19. 5. 2018 - Mgr.Ing.Michal Pospíšil

Rekvalifikační program Sýrař (29-037 - H)_ zahájení v pondělí 20.8. 2018_ základní informace

Přihlášku,prosím,vyplňte/podepište/naskenujte nebo nafoťte  a zašlete na adresu: pospisil@vospaspsm.cz. Formulář přihlášky najdete zde. Maximální kapacita kurzu je 12 účastníků, v případě vážného zájmu  se hlaste co nejrychleji, zaslané přihlášky považujeme za závazné.

Výuku v rozsahu 100 hodin  ( od 20.8. počítejte dalších  13 pracovních dní ! vedou zkušení vyučující VOŠP a SPŠM Kroměříž   a bude realizována v prostorách teoretických učeben a školního poloprovozu VOŠP a SPŠM Kroměříž , ve víkendových dnech výuka neprobíhá. Výuka je dle pravidel akreditovaného programu maximálně 8 hodin denně + přestávky, teoretická hodina má délku 45 minut, hodina praxe má délku 60 minut. Rozvrh pro 2. týden kurzu najdete zde,

Všem absolventům kurzu se vydává „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“ , vzor najdete zde.

Závěrečná zkouška se koná u autorizované osoby (VOŠP a SPŠM Kroměříž, jediná v ČR)  je  realizována dle zákona č. 179/2006 Sb. Úspěšným absolventům je navíc vydáváno Osvědčení o získání profesní kvalifikace, vzor k nahlédnutí je zde.

Kurz je zaměřen především na získání praktických dovedností, poměr teoretické a praktické výuky je 34/66 hod.Bližší informace o problematice profesních rekvalifikací naleznete zde.

Podrobné informace o kvalifikačním standardu, hodnotícím standardu, autorizovaných osobách a další pro profesní kvalifikaci 29-037-H „Sýrař  “ naleznete zde.

Pro účast v kurzu je nutné vlastnit  již při zahájení kurzu Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Kurzovné:  10 000 Kč,  zahrnuje 100 hod výuky +  potřebné vzdělávací materiály + jednorázové pracovní kombinézy a pokrývky hlavy,  je splatné v hotovosti v den zahájení výuky. V ceně kurzovného nejsou zahrnuty náklady na ubytování a stravování jednotlivých účastníků. V kurzovném není zahrnuta také závěrečná zkouška, termín bude vypsán a zveřejněn podle aktuálního počtu zájemců o její vykonání !

Ubytování  i stravování pro vzdálenější účastníky je možné si zajistit na blízkém Domově mládeže  SŠHS Kroměříž, pište či volejte  ing. Kotůlkovi nejlépe několik dní před dnem  příjezdu, kontakt naleznete zde.

Další možnosti ubytování v Kroměříži naleznete zde.

Co všechno najdete v Kroměříž / kultura, zábava, stravování/ i si můžete přečíst zde.

Jak se k nám dostanete naleznete zde. Poloha školy je zde.

Pro potřeby teoretické výuky s sebou potřebujete psací potřeby + poznámkový blok, pro praktickou výuku pohodlné oblečení na převlečení / pod jednorázovou kombinézu / + pevná obuv s neklouzavou podrážkou.

Další  potřebné  informace  rád poskytne  Ing. Michal Pospíšil, pište,prosím, na  e-mailovou adresu: Pospisil@vospaspsm.cz  či volejte tel. : 724 205 316

 

Aktualizace ke dni 17.5.2018