Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA přijímacího řízení 2018/2019 SOŠ

10. 5. 2018 - Milan Zeman

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA

přijímacího řízení pro obory maturitního studia ve školním roce 2018/2019.

Vzhledem k tomu, že v 1. kole přijímacího řízení nebyla naplněna plánovaná kapacita maturitních oborů naší školy, vyhlašuje ředitelství školy druhé kolo přijímacího řízení.

V tomto kole se již nebudou konat jednotné testy – o přijetí rozhodují především výsledky předchozího studia na ZŠ (kritéria hodnocení tohoto studia naleznete zde, část I.Hodnocení předchozího vzdělávání).

 

Termín doručení přihlášek pro 2. kolo - do 25. 5. 2018 (přihláška musí být na předepsaném tiskopise včetně potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu).

Termín konání 2. kola přijímacího řízení 28. 5. 2018 (vyhlášení výsledků).

 

Počet přijímaných uchazečů:     

  • obor 29-42-M/01  ANALÝZA POTRAVIN - 5
  • obor 29-41-M/01  TECHNOLOGIE POTRAVIN - 5

 

 

Doplňující informace:

Mezi profilové předměty obou oborů patří předměty  chemické povahy (např. chemie potravin, analytická, instrumentální),  biologické (mikrobiologie, biochemie) nebo technologické povahy (technologie obecná, technologie potravin, základy výživy),včetně laboratoří a cvičení. Cizí jazyk je volitelný - angličtina nebo němčina. Značný podíl výuky je věnován získávání praktických dovedností nejen ve školních laboratořích a školním poloprovozu, ale i absolvováním různých forem praxí v potravinářských závodech a laboratořích v celé ČR, vybraní studenti i v zahraničí.

Absolvování školy dává možnost uplatnění v oblastech přípravy surovin, vývoje nových výrobků, výroby potravin, marketingu a kontroly potravinářských výrobků. Umožňuje také provádět chemickou, mikrobiologickou a senzorickou kontrolu potravin v laboratořích výrobních závodů nebo státních institucí hygienického a veterinárního dozoru. Absolventi se velmi dobře uplatní i v oblasti obchodní, v oblasti životního prostředí, v zemědělské prvovýrobě, v provozech hromadného stravování a v ostatních službách.

Zájemci o pokračování profesní přípravy mají také možnost dále studovat vyšší odborné studium na druhé součásti školy - Vyšší odborné škole potravinářské (přiznání titulu DiS., diplomovaný specialista) nebo bakalářský program společně akreditovaný s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně (přiznání titulu Bc.) s navazujícím studiem magisterským.

Podrobné informace o středoškolském studiu (učební plány, organizaci studia, informace o zahraničních stážích), ale i možnostech dalšího pokračování studia po maturitě naleznete na webových stránkách školy. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy i telefonicky (573 334 936) nebo při Vaší osobní návštěvě školy (kdykoliv po telefonické domluvě).

 

Kontaktní osoby:

Ing. Milan Zeman, ředitel školy, tel.: 573 334 937, GSM: 724 020 240

Ing. Mgr. Michal Pospíšil, zástupce ředitele, GSM: 724 205 316