Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem na našem DOD.

Poznejte taje analýzy potravin nebo zpracování mléka. Naučte se udělat vlastní sýr. Poznejte krev savců.

Přijměte pozvánku na den otevřených dveří:

  • 9.2., 12 - 16
  • 10.2., 8 - 12


Těšíme se na vás

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Informace pro 2. konzultaci letního období ve dnech 15. - 17.3. 2018

13. 3. 2018 - Mgr.Ing.Michal Pospíšil

Harmonogram výuky pro 2. konzultaci  letního  období ve dnech 15. - 17.3 .2018

Výuka v kombinovaném studiu  pro 2. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 15.3.2018. Konkrétní harmonogram naleznete zde.

Rozmístění učeben pro výuku:

1. ročník_Učebna U1_přízemí

2. ročník_Učebna U2_přízemí

3. ročník_Učebna U3_přízemí

4. ročník_Učebna U5_1. patro

Termíny výuky ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde.

Školné ve výši 1500,- Kč za  letní období je možné platit v hotovosti na sekretariátu školy nebo na účet školy : 8323630257/ 0100. Jako variabilní symbol uvádějte Vaše rodné číslo + ve zprávě pro příjemce uveďte : "ŠKOLNÉ" + jméno. Děkujeme za včasnou platbu.

Ubytování je možné si zajistit  na Domově mládeže  SŠHS Kroměříž, pište či volejte  ing. Kotůlkovi nejlépe před dnem příjezdu, kontakt naleznete zde. Cena ubytování je  po předložení průkazu o studiu 280,- Kč/ v případě ubytování na 1 noc, 250,- Kč 2 noci a více, po domluvě si můžete zajistit i stravování ( den předem). V případě problémů se zajištěním ubytování pište,prosím, co nejdříve  na e-mail : pospisil@vospaspsm.cz, Další možnosti ubytování v Kroměříži najdete  zde.

Zajímavá místa v Kroměříži, která doporučujeme k návštěvě naleznete zde.

Těšíme se na setkání s Vámi !