Nepřehlédněte

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. a 14.října, 10. a 11. listopadu, 8. a 9. prosince, 12. a 13. ledna 2018, 9. a 10. února, vždy v pátek od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Prohlídku školy, laboratoří a školního poloprovozu je možné realizovat kdykoliv po předběžné dohodě. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Informace pro 2. konzultaci zimního období ve dnech 19. - 21.10. 2017

16. 10. 2017 - Mgr.Ing.Michal Pospíšil

Harmonogram výuky pro 2. konzultaci  zimního  období ve dnech 19. - 21.10.2017

 

Výuka v kombinovaném studiu bude zahájena ve čtvrtek 19.10.2017 od 14,00 hod pro všechny ročníky, konkrétní harmonogram výuky pro 2.konzultaci :

  • Rozvrh pro 1. ročník naleznete zde.
  • Rozvrh pro 2. - 4. ročník naleznete zde.

Termíny výuky ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde.

Školné ve výši 1500,- Kč za pololetí je možné platit v hotovosti na sekretariátu školy nebo na účet školy : 8323630257/ 0100. Jako variabilní symbol uvádějte Vaše rodné číslo + ve zprávě pro příjemce uveďte : "ŠKOLNÉ" + jméno. Děkujeme za včasnou platbu.

Ubytování je možné si zajistit  na Domově mládeže  SŠHS Kroměříž, pište či volejte  ing. Kotůlkovi nejlépe před dnem příjezdu, kontakt naleznete zde. Cena ubytování je 250,- Kč/ noc, po domluvě si můžete zajistit i stravování ( den předem). V případě problémů se zajištěním ubytování pište,prosím, na e-mail : pospisil@vospaspsm.cz, upozorňujeme, že kapacita Domova mládeže SŠHS Kroměříž je v aktuálním termínu výrazně omezena. Hledejte ,prosím, i jiné ubytovací kapacity v Kroměříži.Naleznete je zde.

Zajímavá místa v Kroměříži, která doporučujeme k návštěvě naleznete zde.

Těšíme se na setkání s Vámi !