Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Informace pro 4. konzultaci zimního období ve dnech 13. - 15.12. 2018

9. 12. 2018 - Mgr.Ing.Michal Pospíšil

Harmonogram výuky pro 4. konzultaci  zimního  období ve dnech 13. - 15.12. 2018

Výuka v kombinovaném studiu  pro 4. konzultaci v zimním období bude zahájena ve čtvrtek 13.12.2018. Konkrétní harmonogram  naleznete zde.

Rozmístění učeben pro výuku:

1. ročník_Učebna U2_přízemí

2. ročník_Učebna U3_přízemí

3. ročník_Učebna U4_1. patro

4. ročník_Učebna U5_1. patro

Termíny výuky ve školním roce 2018/2019 naleznete zde.

Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde.

Školné ve výši 1500,- Kč za  zimní období je možné platit v hotovosti na sekretariátu školy nebo na účet školy : 8323630257/ 0100. Jako variabilní symbol uvádějte Vaše rodné číslo + ve zprávě pro příjemce uveďte : "ŠKOLNÉ" + jméno. Děkujeme za včasnou platbu.

Ubytování je možné si zajistit  na Domově mládeže  SŠHS Kroměříž, pište či volejte  ing. Kotůlkovi nejlépe před dnem příjezdu, kontakt naleznete zde. Cena ubytování je  po předložení průkazu o studiu 280,- Kč, po domluvě si můžete zajistit i stravování ( den předem). V případě problémů se zajištěním ubytování pište,prosím, co nejdříve  na e-mail : bastlova@vospaspsm.cz nebo pospisil@vospaspsm.cz, Další možnosti ubytování v Kroměříži najdete  zde.

Zajímavá místa v Kroměříži, která doporučujeme k návštěvě naleznete zde.

Těšíme se na setkání s Vámi !