Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Studijní pobyt pedagogů VOŠP a SPŠM Kroměříž ve Velké Británii

23. 9. 2015 - Mgr. Soňa Pyšňaková, Mgr. Jitka Tovaryšová, Mgr. Ing. Michal Pospíšil

Devět pedagogických pracovníků a zaměstnanců VOŠP a SPŠM Kroměříž mělo počátkem července příležitost vycestovat do Velké Británie v rámci projektu ERASMUS+ COMENIUS: Posílení jazykových a jazykově metodologických kompetencí pedagogů a zaměstnanců VOŠP a SPŠM v Kroměříži. Osm kolegů se zúčastnilo 14denního jazykového kurzu Better English for Teachers v jihoanglickém Exeteru v hrabství Devon. Program zahrnoval denní praktickou výuku jazyka v rozsahu 6 hodin a také poznávací zájezdy do blízkého okolí a národních parků Dartmoor a Exmoor.

 

Rozdělení do skupin podle individuální jazykové úrovně umožnilo stážistům poznat učitele z Itálie, Španělska,Bulharska, Polska a Nového Zélandu. Zkušení lektoři vedli hodiny interaktivní a kreativní formou, která napomohla odbourat počáteční rozpaky a nervozitu a navodit přátelskou atmosféru.

V rámci stejného projektu vycestovala také vyučující angličtiny na 14denní metodický kurz do skotského Edinburghu. Mimo získávání nových poznatků a výměnu zkušeností se zahraničními a anglickými lektory ve výuce jazyka měla možnost navštívit ostrov Skye, malebný hrad Eileen Castle, horské údolí Glencoe, Glasgow a vyzkoušela si také tradiční skotské tance.

Z Británie jsme všichni odjížděli všichni obohaceni o spoustu krásných zážitků, poznatků a s kontakty na nové přátele.

Na závěr obou kurzů obdrželi všichni účastníci certifikát o úspěšném absolvování.

Konečným výstupem jazykového kurzu bude vedení vyučovací hodiny v anglickém jazyce a také zavedení nástroje ECVET na kmenové škole.

Mgr. Jitka Tovaryšová, Mgr. Soňa Pyšňaková

 

"Tento projekt je/byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikace/sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace/sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím/jeho obsahem."