Nepřehlédněte

Zápisové lístky ve 2. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat na sekretariátu školy od vyhlášení výsledků 19. 5. 2017 po dobu 10 pracovních dnů (do 2. 6. 2017) v době od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/01 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Výstavba odstavné plochy" s předpokládanou cenou 360 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Projekt TALENT

29. 4. 2017 - Mgr. Ing. Michal Pospíšil

Informace o projektu Talent. Nová cesta k badatelské činnosti pro stávající i budoucí studenty naší školy !

V pátek 5.5. 2017byl na naší škole oficiálně  zahájen projekt Talent. Tento nový  projekt zajišťuje odborné stáže studentů SPŠ mlékárenské na excelentním univerzitním pracovišti Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, které se budou konat v nynějším roce. Projektová aktivita je startem navázané spolupráce, která by se měla dále  rozvíjet i v následujících letech. Přínosem je rozšíření odborných znalostí v oblasti experimentální biologie a chemie jak pro studenty, tak pro vyučující. Projekt byl zahájen úvodní přednáškou pro studenty 1.-3. ročníku 5. 5. 2017 v 10.00 hod. Aktuálně  již probíhají odborná stáže vybraných studentů v laboratořích vysokoškolských pracovišť Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. Celý projekt bude ukončen závěrečnou konferencí, která se koná v září 2017. Více se o celém projektu dočtete  v tiskové zprávě, kterou naleznete zde.