Nepřehlédněte

Zápisové lístky ve 2. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat na sekretariátu školy od vyhlášení výsledků 19. 5. 2017 po dobu 10 pracovních dnů (do 2. 6. 2017) v době od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/01 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Výstavba odstavné plochy" s předpokládanou cenou 360 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Přijímací řízení VOŠ - aktuální informace

9. 6. 2017 - Milan Zeman

Aktuální informace o přijímacím řízení a možnostech uplatnění naleznete zde. Přihlášky stále přijímáme !

Přijímací řízení 2017

 Kompletní kritéria pro přijímání uchazečů v denní i kombinované formě vyššího odborného studia naleznete zde (*.pdf  800 kB).

 Informace o jednotlivých studijních programech vyššího odborného studia naleznete zde.

 

Obecné podmínky přijetí ke studiu:

  • úspěšné absolvování maturitního studia ( uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v podzimním termínu může podat přihlášku také, rozhodnutí o přijetí následně obdrží po doložení maturitního vysvědčení)
  • podání přihlášky v rámci 2.kola přijímacího řízení  do 31. července , další kola jsou vypisována průběžně,
  • přihláška musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu,
  • přijímací řízení je ukončeno nejpozději 30. října,
  • před zahájením studia je nutné si opatřit "Zdravotní průkaz" (Průkaz pracovníka potravinářství),
  • doba denního studia jsou 3 roky, kombinovaná forma je realizována 1* měsíčně formou 3 - denních konzultací, doba studia 4 roky,
  • konkrétní otázky rád odpoví Mgr. Ing. Michal Pospíšil, e-mail: pospisil@vospaspsm.cz, tel.: 724 205 316.

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde: Přihláška VOŠ (*.pdf  30 kB) .