Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

 • 12. a 13. 10. 2018
 • 9. a 10. 11. 2018
 • 7. a 8. 12. 2018
 • 11. a 12. 1. 2019
 • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Přijímací řízení VOŠ - aktuální informace

1. 7. 2018 - Mgr. Ing. Michal Pospíšil

Přihlášky stále přijímáme !

Přijímací řízení 2018

 Kompletní kritéria pro přijímání uchazečů v denní i kombinované formě vyššího odborného studia naleznete zde (*.pdf  800 kB).

 Informace o jednotlivých studijních programech vyššího odborného studia naleznete zde.

 

Obecné podmínky přijetí ke studiu:

 • úspěšné absolvování maturitního studia ( uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v podzimním termínu může podat přihlášku také, rozhodnutí o přijetí následně obdrží po doložení maturitního vysvědčení)
 • přihlášky stále přijímáme !,
 • přihláška musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu,
 • před zahájením studia je nutné si opatřit "Zdravotní průkaz" (Průkaz pracovníka potravinářství),
 • doba denního studia jsou 3 roky, kombinovaná forma je realizována 1* měsíčně formou 3 - denních konzultací, doba studia 4 roky,
 • konkrétní otázky rád odpoví Mgr. Ing. Michal Pospíšil, e-mail: pospisil@vospaspsm.cz, tel.: 724 205 316.

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde: Přihláška VOŠ (*.pdf  30 kB) .

Podrobné informace, jak se přihlásit na Vyšší odbornou školu potravinářskou a jak se stát potravinářským expertem naleznete na samostatné stránce http://potravinarskyexpert.cz/