Nepřehlédněte

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. a 14.října, 10. a 11. listopadu, 8. a 9. prosince, 12. a 13. ledna 2018, 9. a 10. února, vždy v pátek od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Prohlídku školy, laboratoří a školního poloprovozu je možné realizovat kdykoliv po předběžné dohodě. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Přijímací řízení VOŠ - aktuální informace

8. 8. 2017 - Mgr. Ing. Michal Pospíšil

Přihlášky stále přijímáme ! Aktuální informace o přijímacím řízení a možnostech uplatnění naleznete zde.

Přijímací řízení 2017

 Kompletní kritéria pro přijímání uchazečů v denní i kombinované formě vyššího odborného studia naleznete zde (*.pdf  800 kB).

 Informace o jednotlivých studijních programech vyššího odborného studia naleznete zde.

 

Obecné podmínky přijetí ke studiu:

  • úspěšné absolvování maturitního studia ( uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v podzimním termínu může podat přihlášku také, rozhodnutí o přijetí následně obdrží po doložení maturitního vysvědčení)
  • přihlášky stále přijímáme !, přijímací řízení je ukončeno nejpozději 31. října,
  • přihláška musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu,
  • před zahájením studia je nutné si opatřit "Zdravotní průkaz" (Průkaz pracovníka potravinářství),
  • doba denního studia jsou 3 roky, kombinovaná forma je realizována 1* měsíčně formou 3 - denních konzultací, doba studia 4 roky,
  • konkrétní otázky rád odpoví Mgr. Ing. Michal Pospíšil, e-mail: pospisil@vospaspsm.cz, tel.: 724 205 316.

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde: Přihláška VOŠ (*.pdf  30 kB) .