Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Informace o studentských stážích v rámci projektu TALENT

4. 8. 2017 - Mgr.Ing. Michal Pospíšil

 

Krátkodobá stáž v Centrálních laboratořích Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, je jednou z hlavních náplní projektu a má pomoci zvýšit zájem studentů o málo atraktivní obory jako je chemie a biologie. Studenti tak mohou pod vedením zkušených vědeckých pracovníků využívat moderních a vysoce sofistikovaných technických zařízení, ke kterým by nebylo možné se běžně dostat během výuky na středoškolském pracovišti.
Projekt „Vědecké stáže pro talentované středoškolské studenty na excelentním univerzitním pracovišti“ je financován ze státního rozpočtu České republiky, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Kromě toho je plně podporován vedením Farmaceutické fakulty VFU v Brně a Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži.

Tiskovou zprávu o proběhlé krátkodobé stáži naleznete zde.

Dlouhodobá stáž v Centrálních laboratořích Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, navazuje na krátkodobou stáž projektu TALENT, která probíhala ve dnech 26. – 30. června 2017 a je další hlavní náplní projektu, který má pomoci zvýšit zájem studentů o málo atraktivní obory jako je chemie a biologie. Vybraných 5 studentů z krátkodobé stáže může navázat na odborné experimentální úkoly konající se v předešlé stáži a rozšířit získané výsledky o další podrobnější experimenty a soustředit se na problematiku daného úkolu. Program dlouhodobé stáže se skládá z 10ti pracovních dnů. Každý den probíhá individuálně pod vedením odborných pracovníků, kdy každý student má svého vedoucího, který se mu plně věnuje.

Tiskovou zprávu o proběhlé dlouhodobé stáži naleznete zde.