Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

 • 12. a 13. 10. 2018
 • 9. a 10. 11. 2018
 • 7. a 8. 12. 2018
 • 11. a 12. 1. 2019
 • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na střední školu

7. 11. 2018 - Mgr. Ing. Michal Pospíšil

Důležité informace k přípravnému kurzu pro přijímací testy na střední školu.

Naše škola v letošním roce opět organizuje přípravný kurz pro přijímací testy na střední školy. Termíny jednotlivých setkání jsou tyto:

 • 23.1.,
 • 30. 1.,
 • 6. 2.,
 • 13. 2.,
 • 20. 2.,
 • 6.3.,
 • 13.3.,
 • 20.3.,
 • 27. 3,
 • 3. 4.2019,

vždy od 14.20 do 16.00 hodin v učebně U1. Do kurzu je možné se přihlásit i tehdy, pokud nebudete podávat přihlášku na naši školu.  V kurzu budou probírána jednotlivá témataz českého jazyka a matematiky, která se mohou objevit v přijímacích testech. Cena celého " výukového balíčku " (kompletní výuka leden-duben) je 550,- Kč, platba v hotovosti v den zahájení.Přihlášky (nutno uvést jméno a příjmení žáka, bydliště, školu odkud se hlásí a kontakt na zákonného zástupce) zasílejte,prosím,  na e-mailovou adresu:pospisil@vospaspsm.cz. Pomůcky s sebou: psací a rýsovací potřeby, poznámkový sešit, připraveny jsou další materiály na domácí procvičování.

Aktuální informace CERMATU k jednotným přijímacím zkouškám naleznete zde.