Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Přijímací řízení 2018

 

Kompletní kritéria pro přijímání uchazečů v denní i kombinované formě vyššího odborného studia naleznete zde (*.pdf  800 kB).

 

Obecné podmínky přijetí ke studiu:

  • úspěšné absolvování maturitního studia,
  • podání přihlášky ke studiu v termínu do 31. května (1. kolo) nebo do 31. července (2. kolo),  
  • přihláška musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu,
  • přijímací řízení je ukončeno nejpozději 31.října 2018,
  • před zahájením studia je nutné si opatřit "Zdravotní průkaz" (Průkaz pracovníka potravinářství).

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde: Přihláška VOŠ (*.pdf  30 kB) .